Start Makelaar Wie zijn wij Casussen Bestanden    
 

primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, regionaal opleidingscentrum, samenwerkingsverband passend onderwijs, weer samen naar school, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, op de rails, ouders, leerlingen, deelnemers, docenten, zorgcoördinator, intern begeleider, directie, locatie leider, bestuurder, ambulant begeleider, centrum jeugd en gezin, gemeente wmo, bureau jeugdzorg, leerplicht, jeugdreclassering, ministerie van onderwijs, ouderorganisatie, chronisch zieken en gehandicaptenraad, oudervereniging, uwv, re-integratiebedrijf, jobcoach, awbz zorginstelling, pgb zorgaanbieder, schoolleiders, beleidsmakers onderwijs en zorg.

De onderwijszorgmail brengt u met regelmaat op de hoogte van de stand van zaken Passend Onderwijs en het daarop aansluitende aanbod van de Onderwijs Zorg Makelaar. Een initiatief wat volop in ontwikkeling is welke u op de voet kan volgen via een aanmelding voor de gratis onderwijszorgmail

 

 
 
 
 

Email

Onderwijszorgmakelaar©2011